Lokaler

lokaler
1. A-Hallen. Yta: 2150 m2. Besökare: 1500
2. B-Hallen. Yta: 450 m2. Besökare: 200
3. Kongresshallen. Platser: 400
4. D-Hallen / Restaurang. Yta: 666 m2
5. Atriumgård
6. Matsal
7. Konferens . Platser: 16
8. Café Yllan
9. Expo. Platser: 60
10. Konferens. Platser: 22
11. Grupprum. Platser 22
12. Konferens. Platser: 22